Home : Hafan

Welcome to the Parc Adfer construction website.

Construction began on the Parc Adfer facility at Deeside Industrial Park, North Wales in January 2017 and is due to be completed in summer 2019. As contracts are let, there will be employment opportunities throughout the construction phase, depending on the skills required.

You can  submit your CV to us via email: info@parcadferconstruction.co.uk and we will pass your details to the relevant contractor.

For more information on the Parc Adfer project please visit the Parc Adfer website.

Croeso i wefan adeiladu Parc Adfer.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar gyfleuster Parc Adfer ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru ym mis Ionawr 2017 ac mae disgwyl y bydd wedi’i gwblhau erbyn haf 2019. Wrth i gontractau gael eu gosod, bydd cyfleoedd cyflogaeth drwy gydol y cyfnod adeiladu, yn dibynnu ar y sgiliau sydd eu hangen.

 Gallwch gyflwyno eich CV i ni drwy e-bost: info@parcadferconstruction.co.uk ac fe wnawn anfon eich manylion at y contractwr perthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect Parc Adfer, ewch i wefan Parc Adfer .