Home : Hafan

Welcome to the Parc Adfer construction website.

Construction has begun on the Parc Adfer facility at Deeside Industrial Park, North Wales. As contracts are let, there will be employment opportunities throughout the construction phase, depending on the skills required.

A jobs fair is being held on May 23rd 2017 at Coleg Cambria to help local people meet the contractors and find out more about future job opportunities. This is a chance to discuss the types of jobs available. Please bring your CV including contact details, to leave with exhibitors.

If you are unable to attend, you can submit your CV to us via email: info@parcadferconstruction.co.uk and we will pass your details to the relevant contractor.

Jobs fair – 23 May 20171400-1900 hours
Conference Centre, Coleg Cambria
Kelsterton Road, Connah’s Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4BR

Please visit Coleg Cambria’s website for directions.

For more information on the Parc Adfer project please visit the Parc Adfer website.

Croeso i wefan adeiladu Parc Adfer.

Mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gyfleuster Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint. Wrth i gontractau gael eu trefnu, bydd cyfle am swyddi drwy gydol y cyfnod adeiladu, gan ddibynnu ar y sgiliau a fydd eu hangen.

Cynhelir ffair swyddi yng Ngholeg Cambria ar Fai 23, 2017 i helpu pobl yr ardal i gwrdd â’r contractwyr a darganfod mwy am y swyddi a fydd ar gael yn y dyfodol. Dyma gyfle i drafod pa fathau o swyddi a fydd ar gael. Dewch â’ch CV, gan gynnwys eich manylion cyswllt, i’w roi i’r arddangoswyr.

Os nad ydych yn gallu dod, gallwch gyflwyno eich CV drwy’r e-bost: info@parcadferconstruction.co.uk ac fe wnawn ni drosglwyddo eich manylion i’r contractwr perthnasol.

Ffair Swyddi – 23 Mai 2017, 1400-1900 o’r gloch
Canolfan Gynadledda, Coleg Cambria
Ffordd Kelsterton, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint CH5 4BR

Ewch i wefan Coleg Cambria i gael gwybod y ffordd .

Ewch i www.parcadfer.com i gael gwybod mwy am brosiect Parc Adfer.