Home : Hafan

Welcome to the Parc Adfer construction website.

Construction has begun on the Parc Adfer facility at Deeside Industrial Park, North Wales. As contracts are let, there will be employment opportunities throughout the construction phase, depending on the skills required.

A jobs fair was held in May of this year, and although another is planned as the site work progresses, in the interim, you can also submit your CV to us via email: info@parcadferconstruction.co.uk and we will pass your details to the relevant contractor.

For more information on the Parc Adfer project please visit the Parc Adfer website.

Croeso i wefan adeiladu Parc Adfer.

Mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gyfleuster Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint. Wrth i gontractau gael eu trefnu, bydd cyfle am swyddi drwy gydol y cyfnod adeiladu, gan ddibynnu ar y sgiliau a fydd eu hangen.

Cynhaliwyd Ffair swyddi ym mis Mai eleni, ac er y bwriedir cynnal un arall fel y saflei’r gwaith fynd rhagddo, yn y cyfamser, gallwch hefyd gyflwyno eich CV i ni drwy e-bost: info@parcadferconstruction.co.uk, ac fe wnawn ni drosglwyddo eich manylion i’r contractwr perthnasol.

Ewch i www.wtiparcadfer.co.uk i gael gwybod mwy am brosiect Parc Adfer.