Gwybodaeth

Caiff Parc Adfer ei ddatblygu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy fel rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Cafodd ganiatâd cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint yn 2015, ac mae’r gwaith o’i ddatblygu yn symud tua’r cyfnod o dair blynedd i’w adeiladu gan ddechrau yn niwedd 2016

Mae Wheelabrator wedi dewis Grŵp CNIM fel contractwr peirianneg, caffael ac adeiladu. Mae’r contractwr wedyn wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugson yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd gennym ar gyfer prosiect Parc Adfer.

Mae Grŵp CNIM yn arbenigwr blaenllaw yn Ewrop ar gyfer dylunio ac adeiladu gorsafoedd pŵer, ac mae wedi cyflawni 163 o orsafoedd ynni o wastraff ledled y byd.

Mae Clugston Construction wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gontractwr adeiladu a pheirianneg sifil sydd wedi cael enw da am ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau a phrosiectau – llawer ohonynt yn gynlluniau uchel eu proffil sydd wedi ennill gwobrau ac ar gyfer cleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gyfleuster Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint. Wrth i gontractau gael eu trefnu, bydd cyfle am swyddi drwy gydol y cyfnod adeiladu, gan ddibynnu ar y sgiliau a fydd eu hangen.

Hydref 2018

Mae ugain mis o’r rhaglen tair blynedd wedi mynd heibio erbyn hyn yn y cam o adeiladu Cyfleuster Adfer Ynni Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae oddeutu 350 o bobl ar y safle ar hyn o bryd gan gynnwys seiri, adeiladwyr dur, labrwyr, weldwyr, sgaffaldwyr, ffitwyr mecanyddol a thrydanwyr.

Mae 80% o’r gwaith sifil wedi’i gwblhau, a chafodd neuadd y boeler, yr ystafelloedd trydan, yr ardal FGT, neuadd y tyrbin a’r byncer eu trosglwyddo i waith y broses yn brydlon. Ar hyn o bryd, mae’r gwaith sifil yn canolbwyntio ar strwythur yr adeilad, cladin yr adeilad, gwasanaethau’r adeilad a’r gwasanaethau o dan y ddaear.

Mae tua 60% o waith gosod y broses wedi’i gwblhau. Cafodd y boeler ei brofi yn hydrostatig ym mis Awst ac mae’r gwaith trydan foltedd uchel wedi’i gwblhau. Mae’r gweithgareddau presennol yn cynnwys gosod strwythur dur cynorthwyol, gosod ategolion y boeler, gosod cludyddion lludw gwaelod, gosod deunydd gwrthsafol, gwaith gosod pibellau’r broses, gosod inswleiddiad gwres, gwaith trydan foltedd isel, y gwaith olaf ar y boeler a gosod systemau mecanyddol a thrydanol y tyrbin.

Mae datblygwr y prosiect, Wheelabrator Technologies, wedi dewis Grŵp CNIM yn gontractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu. Wedyn, mae CNIM wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugston yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd ar gyfer prosiect Parc Adfer.