Gwybodaeth

Caiff Parc Adfer ei ddatblygu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy fel rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Cafodd ganiatâd cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint yn 2015, ac mae’r gwaith o’i ddatblygu yn symud tua’r cyfnod o dair blynedd i’w adeiladu gan ddechrau yn niwedd 2016

Mae Wheelabrator wedi dewis Grŵp CNIM fel contractwr peirianneg, caffael ac adeiladu. Mae’r contractwr wedyn wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugson yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd gennym ar gyfer prosiect Parc Adfer.

Mae Grŵp CNIM yn arbenigwr blaenllaw yn Ewrop ar gyfer dylunio ac adeiladu gorsafoedd pŵer, ac mae wedi cyflawni 163 o orsafoedd ynni o wastraff ledled y byd.

Mae Clugston Construction wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gontractwr adeiladu a pheirianneg sifil sydd wedi cael enw da am ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau a phrosiectau – llawer ohonynt yn gynlluniau uchel eu proffil sydd wedi ennill gwobrau ac ar gyfer cleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gyfleuster Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint. Wrth i gontractau gael eu trefnu, bydd cyfle am swyddi drwy gydol y cyfnod adeiladu, gan ddibynnu ar y sgiliau a fydd eu hangen.

Mai 2018

Mae un mis ar bymtheg o’r rhaglen tair blynedd wedi mynd heibio erbyn hyn yn y cam o adeiladu Cyfleuster Adfer Ynni Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae oddeutu 200 o bobl ar y safle ar hyn o bryd gan gynnwys seiri, adeiladwyr dur, labrwyr, weldwyr, sgaffaldwyr a ffitwyr mecanyddol.

Mae’r gwaith sifil yn mynd rhagddo’n dda, ac mae oddeutu 60% o’r gwaith ar neuadd y boeler, neuadd y tyrbin a’r byncer wedi’i gwblhau. Mae Clugston yn gwneud cynnydd mewn sawl lle ar yr un pryd er mwyn gallu trosglwyddo’r awenau i CNIM i ddechrau ar y gwaith gosod. Mae’r is-orsaf drydan yn barod i’r darparwr trydan osod ei offer.

Dechreuodd y gwaith o ddifrif ym mis Hydref y llynedd ac mae’r gwaith yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, gyda’r boeler, y stac a’r tyrbin wedi’u gosod. Cwblhawyd y gwaith codi trwm yn ddiweddar felly roedd modd tynnu’r craen llusgo 450 troedfedd i lawr. Bwriedir dechrau’r gwaith pibellau a gwaith trydanol ym mis Mai.

Mae datblygwr y prosiect, Wheelabrator Technologies, wedi dewis Grŵp CNIM yn gontractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu. Wedyn, mae CNIM wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugston yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd ar gyfer prosiect Parc Adfer.