Gwybodaeth

Caiff Parc Adfer ei ddatblygu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy fel rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Cafodd ganiatâd cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint yn 2015, ac mae’r gwaith o’i ddatblygu yn symud tua’r cyfnod o dair blynedd i’w adeiladu gan ddechrau yn niwedd 2016

Mae Wheelabrator wedi dewis Grŵp CNIM fel contractwr peirianneg, caffael ac adeiladu. Mae’r contractwr wedyn wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugson yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd gennym ar gyfer prosiect Parc Adfer.

Mae Grŵp CNIM yn arbenigwr blaenllaw yn Ewrop ar gyfer dylunio ac adeiladu gorsafoedd pŵer, ac mae wedi cyflawni 163 o orsafoedd ynni o wastraff ledled y byd.

Mae Clugston Construction wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gontractwr adeiladu a pheirianneg sifil sydd wedi cael enw da am ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau a phrosiectau – llawer ohonynt yn gynlluniau uchel eu proffil sydd wedi ennill gwobrau ac ar gyfer cleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gyfleuster Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint. Wrth i gontractau gael eu trefnu, bydd cyfle am swyddi drwy gydol y cyfnod adeiladu, gan ddibynnu ar y sgiliau a fydd eu hangen.

Cynhaliwyd Ffair swyddi y flwyddyn ym mis Mai 2017 yng Ngholeg Cambria i helpu pobl leol gyfarfod y contractwyr a darganfod mwy am gyfleoedd swyddi yn y dyfodol. Os ydych yn gallu mynychu ond ddiddordeb, gallwch dal i gyflwyno eich CV i ni drwy e-bost: info@parcadferconstruction.co.uk, a bydd yn pasio eich manylion i’r contractwr perthnasol.