Asiantaethau

A oes staff asiantaeth yn cael eu cyflogi ar y safle?

Oes. Efallai y bydd gweithwyr yn dod drwy asiantaethau ar rai adegau, neu’r prif gyflenwyr llafur fel maen nhw’n cael eu galw weithiau. Fel rhan o’r cytundebau isgontractio, byddwn yn gwneud yn siŵr bod eu telerau ac amodau yn cydymffurfio â Chanllawiau Arferion Da CNIM a Rhwymedigaethau Cyfreithiol y DU. Bydd yn rhaid i unrhyw swyddi gwag a fydd yn cael eu rhoi i asiantaethau gael eu hysbysebu’n lleol. Bydd unig fasnachwyr yn cael cyfle hefyd i wneud cais am swyddi gwag drwy gwmnïau arbennig sy’n bodloni ein polisïau.

Pa gyfran o staff sy’n cael eu cyflogi drwy asiantaethau?

Mae’n annhebygol y bydd gennym ffigwr clir nes byddwn ni’n dod at ddiwedd y prosiect adeiladu oherwydd bod nifer o gwmnïau’n dal i gyflwyno’u hunain er mwyn cymryd rhan.

A oes cwmnïau ymbarél yn cael eu defnyddio?

Nac oes. Rydym ni wedi cytuno na fydd dim cwmnïau ymbarél yn rhan o’r prosiect.