Cysylltu

I gael gwybod mwy am y prosiect neu os oes gennych ymholiadau cyffredinol am y gwaith adeiladu, cysylltwch â ni naill ai drwy ddefnyddio’r ffurflen isod neu drwy anfon neges e-bost i info@parcadferconstruction.co.uk.

Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd yn y gwaith adeiladu, anfonwch eich CV drwy’r e-bost i info@parcadferconstruction.co.uk. Ar ôl i chi gyflwyno eich CV caiff ei roi i CNIM a Clugston a fydd yn cysylltu â chi os byddant eisiau rhagor o wybodaeth.

Mae’n bosibl y bydd eich manylion yn cael eu rhoi i drydydd parti er mwyn iddynt gofrestru eich diddordeb. Rydym yn cadw pob CV ar ffeil am chwe mis ac wedi hynny rhaid i chi ei ailgyflwyno os ydych chi dal eisiau cofrestru eich diddordeb. Os ydych chi eisiau tynnu eich CV yn ôl yn ystod y cyfnod o chwe mis, anfonwch e-bost i info@parcadferconstruction.co.uk a byddwn yn ei ddileu o’n system.