Nwyddau a gwasanaethau

Nwyddau a gwasanaethau

Pa ymrwymiad sydd yna i ddod o hyd i nwyddau a gwasanaethau gan gyflenwyr lleol?

Rydyn ni wedi cynnal digwyddiad cwrdd â’r prynwr yn barod ym mis Tachwedd 2016, lle gwelon ni 226 o gyflenwyr, nifer fawr ohonyn nhw’n dod o’r ardal leol.   Byddem yn gobeithio dod o hyd i’r rhan fwyaf o’r nwyddau a gwasanaethau gan gyflenwyr lleol pan fo hynny’n bosib. Mae’r cyfleoedd wedi’u rhestru yma. Gallwch hefyd gofrestru eich diddordeb yma.