Nwyddau a gwasanaethau

Pa ymrwymiad sydd i ddod o hyd i nwyddau a gwasanaethau gan gyflenwyr lleol?

Ein nod yw ceisio dod o hyd i nwyddau a gwasanaethau gan gyflenwyr lleol pan fo hynny’n bosib. Rydym ni wedi cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ym mis Tachwedd 2016, a daeth dros 226 o gyflenwyr yno, nifer fawr ohonyn nhw’n dod o’r ardal leol. Gall cyflenwyr gofrestru eu diddordeb o hyd drwy anfon e-bost i info@parcadfercontruction.co.uk.

Unwaith y bydd Parc Adfer yn weithredol, bydd galw am gymorth arbenigol ar y safle gan gontractwyr a busnesau lleol drwy gydol ei oes weithredol gan fod cyfleusterau fel Parc Adfer yn golygu nifer o brosiectau cynnal a chadw mawr rheolaidd bob blwyddyn. Disgwylir y bydd y cyfleoedd tymor hir i’r gadwyn gyflenwi yn werth dros £40 miliwn dros y 25 mlynedd nesaf.