Statws y safle ac amodau

Ydy’r safle wedi cael ei gategoreiddio fel NAECI?

Nac ydy. Mae NAECI yn gytundeb gwirfoddol rhwng prosiectau adeiladu ac undebau llafur penodol. Mae’n cael ei ddefnyddio ar nifer fach o brosiectau pŵer mawr, ac mae’n nodi cyfraddau tâl ac amodau cyflogi ar gyfer mathau penodol o waith adeiladu sy’n cael ei dalu fesul awr.

Nid yw NAECI yn cael ei ddefnyddio gyda phrosiectau awdurdod lleol a gan fod Parc Adfer yn enghraifft o gaffael cyhoeddus, roedd dyletswydd ar y bartneriaeth o awdurdodau lleol i sicrhau’r gwerth gorau ar gyfer pwrs y wlad, ac mae hynny’n dal i fod yn berthnasol. Mae’n dilyn canllawiau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru lle nad yw’n nodi defnyddio NAECI.

A yw’r cyflog byw, neu uwch, yn cael ei dalu i bob gweithiwr?

Mae’r gweithwyr yn cael o leiaf y Cyflog Byw Gwirfoddol, sy’n fwy na’r isafswm a nodir gan gyfraith y DU.

Sut mae cyfraddau cyflog yn cymharu â’r Cytundebau Cenedlaethol priodol (e.e. NAECI, CIJC/WRA)?

Mae cyfraddau cyflog Parc Adfer yn uwch na’r cyfraddau tâl isaf perthnasol. Mae cytundebau cyflogau cenedlaethol yn amrywio o ran eu cwmpas, ac maen nhw’n rhan bwysig ar gyfer y cyfnod adeiladu er mwyn galluogi’r prosiect i fynd rhagddo’n llyfn.

Mae isgontractwyr CNIM, sy’n cyflogi gweithwyr ar gyfer crefftau mecanyddol, trydanol a chrefftau cysylltiedig, yn talu cyfraddau ac yn cyflogi eu gweithwyr o dan amodau sy’n debyg yn fras i’r rhai sydd wedi’u cynnwys yng Nghytundeb NAECI.

Ar gyfer cwmpas perthnasol gwaith sifil ac adeiladu, mae cyfraddau tâl isaf CIJC/WRA ar waith gyda’r isgontractwyr adeiladu perthnasol.